Board of Trustees

B. A. Ananthram

W. D. Ashok

C. L. Basavarajaiah

A. C. Chandrashekar Raju

K. P. C. Swamy

N. P. Karthik

K. Krishnaswamy

B. C. Lokanath

H.K. Lingaraju

W. P. Manjunath

T. V. Maruthi

R. B. Mruthyunjaya

H. N. Muddukrishna

K. P. Narasimha Murthy

P. C. Narayana

G. Paramashivaiah

C. Prashanth Kumar

C. Purushotham

W. G. Ramakrishna

G. N. Somashekhar

B. Shankar

W. P. Shivakumar

S. Suresh

W. D. Vijaya Kumar