+91 80-22955350

Management Team

Sri. N R Panditharadhya

N. R. Panditharadhya

President

View Profile
Sri. T. S. Henjarappa

T. S. Henjarappa

Vice-President

Sri. W. H. Anil Kumar

W. H. Anil Kumar

Vice-President

Sri. B. M. Parthasarathy

B. M. Parthasarathy

Treasurer

Dr. Wooday P. Krishna

Nadoja Dr. Wooday Krishna

Honorary. General Secretary

View Profile
Sri S. Sheshanarayana

S. Sheshanarayana

Honorary. Joint Secretary

Sri. M.S. Nataraj

M. S. Nataraj

Honorary. Asst. Secretary

Board of Trustees

B. A. Ananthram

W. D. Ashok

C. L. Basavarajaiah

Dr. A. C. Chandrashekar Raju

K. P. C. Swamy

N. P. Karthik

K. Krishnaswamy

B. C. Lokanath

H.K. Lingaraju

W. P. Manjunath

T. V. Maruthi

R. B. Mruthyunjaya

H. N. Muddukrishna

K. P. Narasimha Murthy

P. C. Narayana

G. Paramashivaiah

C. Prashanth Kumar

C. Purushotham

W. G. Ramakrishna

G. N. Somashekhar

B. Shankar

W. P. Shivakumar

S. Suresh

W. D. Vijaya Kumar