+91 80-22955350

Management Team

Sri. N R Panditharadhya

N. R. Panditharadhya

President

View Profile
Sri. T. S. Henjarappa

T. S. Henjarappa

Vice-President

Sri. W. H. Anil Kumar

W. H. Anil Kumar

Vice-President

Sri. B. M. Parthasarathy

B. M. Parthasarathy

Treasurer

Dr. Wooday P. Krishna

Dr. Wooday P. Krishna

Hon. General Secretary

View Profile
Sri S. Sheshanarayana

S. Sheshanarayana

Hon. Joint Secretary

Sri. M.S. Nataraj

M. S. Nataraj

Hon. Asst. Secretary

Board of Trustees

B. A. Ananthram

W. D. Ashok

C. L. Basavarajaiah

A. C. Chandrashekar Raju

K. P. C. Swamy

M. Gopal

N. P. Karthik

K. Krishnaswamy

B. C. Lokanath

H.K. Lingaraju

W. P. Manjunath

T. V. Maruthi

R. B. Mruthyunjaya

H. N. Muddukrishna

K. P. Narasimha Murthy

P. C. Narayana

V. Narayanaswamy

G. Paramashivaiah

C. Prashanth Kumar

C. Purushotham

W. G. Ramakrishna

G. N. Somashekhar

B. Shankar

W. P. Shivakumar

T. V. Sriramu

S. Suresh

W. D. Vijaya Kumar